Home

COGILEARNINGCOGILEARNINGWaarvoor staat Cogilearning en waar wilt Cogilearning naartoe?Onder het motto “levenslang leren” zijn we steeds op zoek naar innoverende concepten. Welke ideeën hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van Cogilearning?


WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING


OEFENSTOFHoe zet Cogilearning de theorie om in de praktijk?

Met deze praktijkvoorbeelden kan je aan de slag in je klas of turnzaal.LEADING BY EXAMPLE


Doorheen onze jonge carrières als lesgevers binnen en buiten de schoolcontext hebben we reeds verschillende projecten en initiatieven op poten gezet. Zo kregen onze leerlingen bewegingstussendoortjes aangeboden, werden maaltafels geautomatiseerd m.b.v. Senseballs en konden de leerlingen de les volgen op hometrainers in de klas. In het Corona-jaar 2020 organiseerden we een Cogilearning Summerschool voor leerlingen met leerachterstand.