Cogilearning

WAT IS COGILEARNING?


Cogilearning is een totaalconcept over hoe we kinderen op een zo optimaal mogelijke manier kunnen laten leren, opvoeden en voorbereiden op de 21ste eeuw.

WAAROM COGILEARNING?


Vanuit onze eigen onderwijspraktijk merkten we dat de huidige manieren van lesgeven voorbijgestreefd zijn. We proberen recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk om zo de nood aan innoverende en onderbouwde leerstrategie├źn bij leerkrachten in te vullen. 

TOEKOMSTVISIE COGILEARNING


We willen leerkrachten, directies, scholen, ouders, trainers, ... inspireren om na te denken over de manier waarop ze omgaan met kinderen, hoe ze hen tot leren brengen en of er rekening gehouden wordt met de noden van het kind.