Cogilearning Summerschool

Cogilearning

Summerschool

Sommige leerlingen hebben door het opschorten van de lessen op school omwille van de COVID-19 pandemie een leerachterstand opgelopen, bij anderen is de bestaande kloof vergroot en nog andere leerlingen zijn onvoldoende bereikt.


Onderwijs Vlaanderen deed een oproep om een project zomerschool 2020 op te richten met als doel om maatwerk op individueel niveau aan te bieden aan kleine groepen kinderen en jongeren zodat zij (en hun leerkrachten en ouders) zich bij de aanvang van het schooljaar 2020-2021 gesterkt weten. 


Om tegemoet te komen aan deze oproep, heeft Cogilearning in samenwerking met High Five een Cogilearning Summerschool opgericht. Onze editie van 2020 was alvast een succes (bekijk hier de foto's). De zomerschool voor 2021 staat volop in de steigers, we zijn momenteel druk bezig om alles in orde te brengen opdat we ook deze zomer leerlingen met leerachterstand kunnen ondersteunen.


Door het inrichten van kleine groepen (maximum 16 leerlingen) en het opmaken van een duidelijke beginsituatie in samenspraak met de school, ouders en betrokken partijen zijn we in staat om via maatwerk het individuele onderwijstraject van de leerlingen onder handen te nemen. 


Door onze focus te leggen op de essentiĆ«le leerstof en dit aan te bieden in combinatie met sport en beweging, trachten we er voor te zorgen dat het leerrendement bij onze leerlingen zo hoog mogelijk ligt. 


Ons doel is om via onze nieuwe remediĆ«rende methodes, waarbij we rekening houden met de werking van onze hersenen, het welbevinden van onze leerlingen, combinatie met beweging, ... er voor te zorgen dat we de leerachterstand kunnen verklein.. 

Met dank aan onze sponsors