Wetenschappelijke onderbouwing

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING"The good thing about science is that it’s true, whether you believe in it or not"

Neil deGrasse Tyson,  Amerikaanse astrofysicus 1958 - Alle theorieën kennen ergens hun oorsprong, sommige werden uitgeschreven op een papieren onderzetter op restaurant, anderen kregen vorm tijdens het sporten of nadat er een appel op je hoofd viel toen je onder een boom zat.


Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel, dit geldt ook voor een theorie. Het is belangrijk om met een gefundeerde en onderbouwde theorie voor de dag te komen indien er verder gebouwd wil worden op deze theorie.


De theorie achter Cogilearning is niet gebaseerd op luchtkastelen. Boek na boek, onderzoek na onderzoek is de revue gepasseerd en telkens weer werden de belangrijkste EN zinvolle elementen geselecteerd om zo tot onderbouwde theorie te komen.


Door de jaren heen, door trial and error zijn de puzzelstukjes van Cogilearing op hun plaats aan het vallen. Cogilearning mag echter niet als een afgewerkt concept worden bekeken, maar eerder als een dynamisch systeem. Vergelijk het met een Rubix Cube, alle puzzelstukjes staan in verbinding met elkaar en worden zo gepositioneerd tegenover elkaar dat ze één logisch en sterk geheel vormen. De zes pijlers binnen Cogilearning vormen een samenhangend en onderbouwd geheel, maar telkens worden er extra elementen in de vergelijking gegooid als er nieuwe onderzoeken aan het licht komen waardoor een herpositionering tussen de verschillende elementen nodig is. De Rubix Cube van Cogilearning krijgt extra puzzelstukjes en wordt groter, maar om opnieuw één logisch en sterk geheel te vormen moeten ze een nieuwe plaats krijgen.  


Onderstaand hexagoon omvat de vijf belangrijkste pijlers binnen Cogilearning. Iedere pijler omvat verschillende strategieën, theorieën, verklaringen, … die onttrokken zijn uit verschillende boeken en onderzoeken. De hexagoon is de Rubix Cube van Cogilearning geworden, van zodra er nieuwe elementen boven water komen worden deze toegevoegd aan het hexagoon onder de juiste pijler, om zo het geheel en zijn fundament te verstevigen. Onderzoeken die nu bewezen werden, kunnen in de toekomst door een tegenonderzoek als niet significant of achterhaald worden aangetoond. Dergelijke elementen worden vervolgens uit de hexagoon gehaald of aangepast opdat de samenhang en onderbouwing gehanteerd blijft. Net zoals het brein, is Cogilearning een dynamisch systeem."The dynamic interplay of neural activity within and in between systems is the very essence of brain function." 

Richard Restak, Amerikaanse neuroloog en neuropsychiator 1942 - Onderaan de pagina staan alle boeken en onderzoeken die hebben bijgedragen tot de vijf pijlers van Cogilearning. Hier kan je uitgebreide informatie vinden over ieder boek en onderzoek en hoe dat boek of onderzoek heeft bijgedragen tot de tot standkoming van Cogilearning. 

Gerjanne Dirksen


BREINDIDACTIEK


 • Maakbare brein
 • Metafoor over leren
 • Ervaring vormt het brein
 • 6 breinprincipes (focus, herhaal, voortbouwen, emotie, creatie, zintuiglijk rijk)
 • ASOOO- benadering (Autonomie, Status, Overtuiging Over Ontwikkelbaarheid)

Erik Scherder


LAAT JE HERSENEN NIET ZITTEN


 • Neurotransmitters
 • Relatie bewegen - brein

Sir Ken Robinson 


CREATIEVE SCHOLEN


 • Het is 1 voor middernacht
 • Situatie in onderwijs wereldwijd?
 • Scholen veranderen
 • We zijn geboren om te leren
 • Leren via spel
 • Kunst van het lesgeven
 • Kerncompetenties 
 • Het onderwijsklimaat veranderen

John Ratey


FIT! BEWEGEN VOOR EEN BETER BREIN


 • Zero Hour Physical Education 
 • Synaptogenese
 • Neurotransmitters
 • BDNF
 • Stress
 • ADHD
 • Brein en bewegen
 • Waarom bewegen?

Dick Swaab


WIJ ZIJN ONS BREIN


 • Overzicht ontwikkeling hersenen
 • Effecten puberteit
 • Effecten medische aandoeningen

Benedict Carey


HOE WE LEREN


 • New theory of disuse
 • Herinneringen
 • Toetsen
 • Reinstatement

Wendy Peerlings


STRESS KIDS


 • Prestaties
 • Verkenningsronde naar stress in je hoofd
 • Zintuigen: uitkijkpost voor stress
 • Brein als alarmcentrale van stress
 • Onder stress gaat alles eigen weg
 • S van stress-signalen
 • O van onderprestaties
 • S van spanningsklachten

Jurjen Van Der Helden en Harold Bekkering


DE LERENDE MENS


 • Brein = voorspellingsmachine (associaties)
 • Opbouw hersenen
 • Impulscontrole
 • Sociaal leren (imiteren, spiegelneuronen)
 • Brein en wiskunde
 • Brein en taal

Helga Baureis en Claudia Wagenmann


KINESIOLOGIE VOOR KINDEREN


 • Overzicht anatomie hersenen
 • Blokkades herkennen
 • Oefeningen om makkelijker te leren

Daniel J. Siegel en Tina P. Bryson


HET HELE BREIN HET HELE KIND


12 strategieën om ontwikkeling van het kind te stimuleren

 • verbinden en terugleiden
 • benoemen om te temperen
 • activeren, niet boos maken
 • gebruiken of verliezen
 • bewegen of verliezen
 • afspelen van herinneringen
 • laat herinneringen deel uitmaken van dagelijkse gezinsleven
 • leren dat gevoelens komen en gaan
 • schiften in de aandacht
 • mindsight oefenen
 • vergroten van de Family Fun Factor
 • kinderen leren ruzie maken met een “wij” in gedachten

Isabel Tallir


SCHOOL IN BEWEGING • Beweging en een duurzame en krachtige leer- en leefomgeving
 • Beweging in de basisschool
 • Praktijkvoorbeelden

Jelle Jolles


HET TIENERBREIN


 • 30 neuropsychologische inzichten om tieners te begrijpen
 • Hersenfuncties
 • Cognitief functioneren
 • Sociaal gedrag
 • Slaap

W. Brands-Zandvliet


HERSENEN EN EMOTIES IN BEELD


 • Brein in relatie tot emoties
 • Brein in relatie tot gedrag
 • Reptielenbrein
 • Zoogdierenbrein
 • Mensenbrein
 • Brein in code rood: hoe herken ik dit en wat moet ik doen?