Cogilearning Education

COGILEARNING EDUCATION

"Spelen is leren, 

leren is spelen,

en waarom zou mij

dan het leren

vervelen"


Hieronymus van Alphen

2020 was, net zoals de start van 2021, een bijzonder jaar. Onze kinderen moesten zich een hele tijd thuis zien te redden, natuurlijk met de steun van leerkrachten en ouders. Toch zijn er heel wat vraagtekens. Heeft mijn kind alle leerstof voldoende verwerkt? Is alles blijven hangen? Zijn er nog hiaten? 


Voor heel wat leerlingen zal een opfrissing in het begin van het schooljaar voldoende zijn om terug in te pikken. Toch zal dit in de scholen met de nodige haast gedaan moeten worden, aangezien de leerstof van dit schooljaar ook beheerst moet worden. Dit speelt niet in het voordeel van kinderen die het moeilijk hadden en nog steeds hebben. Er zijn leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen, doordat ze de leerstof onvoldoende geautomatiseerd hebben.

 

In een een-op-eensituatie focussen wij ons op de essentiële leerstof van het gevraagde leerjaar. Waar onderscheiden wij ons van andere bijlessen?

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOUW KIND BETEKENEN?


Onze voornaamste doelgroep zijn kinderen van de lagere school, van 1ste tem 6de leerjaar.

EEN-OP-EENBEGELEIDING


Eén van onze lesgevers gaat in een een- op-eensituatie aan de slag om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele leernoden van jouw zoon of dochter.

ACHTER HET PAPIER ZIT EEN KIND


Tijdens de leermomenten trachten we te achterhalen of de moeilijkheden met bepaalde leerstof geen achterliggende oorzaken hebben. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. 

ERVAREN LESGEVERS


Al onze lesgevers hebben een pedagogische diploma en zijn reeds verschillende jaren werkzaam in het onderwijs. Daarnaast hebben ze ervaring met thuisonderwijs en werken op maat.

BEGINSITUATIE


Aan de hand van een aantal proeven proberen wij een accurate beginsituatie op te stellen opdat wij aan de slag kunnen met de juiste informatie. Zo kunnen we ieder kind vanaf dag één helpen op zijn/haar niveau. 

LEREN OP EEN ANDERE MANIER


Onze didactische aanpak is afgestemd op de laatste wetenschappelijke onderzoeken. De combinatie leren en bewegen staat bij ons centraal. 

OP MAAT GEMAAKT LEERTRAJECT


Na het vaststellen van de beginsituatie wordt een individueel leertraject uitgestippeld. Oefeningen en werkvormen worden op maat gemaakt en de vorderingen kunnen worden bijgehouden in een persoonlijk portfolio.