Wie zijn wij

BERT BUELENS


LEERKRACHT LS • VOETBALCOACH • LEERKRACHT LO


• Getrouwd, 1 zoon en 1 dochter •

• Hobby’s: lopen, reizen, lezen, voetbaltraining geven •

• Bachelor Lichamelijke Opvoeding + Bewegingsrecreatie •

• Bachelor Lager Onderwijs •

• Uefa B Voetbal •

TOM BIERMANS


COÖRDINATOR OV4 • COACH BEWEGEND LEREN • LEERKRACHT LO


• Getrouwd, 1 zoon en 1 dochter  •

• Hobby’s: voetbal, hiking, lezen, groepslessen geven •

• Bachelor Lichamelijke Opvoeding + Bewegingsrecreatie •

• Instructeur B Individuele fitness •

• Initiator C Voetbal •

OVER ONS


Tom en Bert leerden elkaar kennen tijdens hun studies op het Sportkot Leuven. Nadien studeerden ze samen op de Katholieke Hogeschool Leuven. Hier vonden ze hun gezamenlijke passies, namelijk lesgeven en voetbal. Ze maakten samen hun afstudeerproject rond “Sonification & multisensorial integration in het voetbal”.

Hier bleek al snel dat ze niet alleen oog hadden voor de voetbaltraining op zich, maar zich reeds meer specifiek focusten op het verfijnen van hun eigen didactische aanpak binnen het voetbal, wat later zou overslaan op het schoolse gebeuren.


Het is in deze periode dat Tom en Bert voor het eerst kennismaakten met Michel Bruyninckx.

Hij inspireerde elke dag opnieuw en zorgde ervoor dat ze de microbe van de neuro-wetenschappen helemaal te pakken kregen.


Doorheen de jaren is er ook een hechte vriendschap ontstaan, wat maakt dat de Cogilearning-crew een niet te ontwrichten blok is.


"Leren doen we met onze hersenen"


Bert Buelens

"Motivation will almost always beat mere talent"


Norman Ralph Augustine

WERK


Op professioneel vlak zijn ze beiden in aparte scholen aan de slag. Daarbuiten werken ze samen voor sportkampen in binnen - en buitenland en zijn ze volop bezig met COGILEARNING verder uit te bouwen. Hieronder een overzicht.

WOUDLUCHT CAMPUS REDINGENHOF


Tom is aan de slag als leerkracht LO en coach bewegend leren met leerlingen met ASS. Hij tracht ervoor te zorgen dat zijn leerlingen zoveel mogelijk bewegingsmogelijkheden krijgen in en buiten de lessen. Als coach bewegend leren werkt hij verschillende projecten uit ter ondersteuning van zijn collega's die voor de klas staan.


www.buso.woudlucht.be

GEMEENSTELIJKE BASISSCHOOL KLIMOP WESPELAAR


Bert staat als klasleerkracht van het zesde leerjaar les te geven en probeert de elementen uit zijn opleiding van leerkracht LO toe te passen binnen zijn klaspraktijk. Bewegend leren is voor hem de normale manier van lesgeven geworden.


www.gbshaacht.be