Toekomstvisie

TOEKOMSTVISIE


Net zoals elke trainer, begeleider, leerkracht, ... zetten ook wij onze doelen uit. Hieronder staan de doelen opgesomd waar wij waarde aan hechten en die een idee geven waar Cogilearning naartoe wil, van algemene tot specifieke doelen. Wij hebben niet de intentie om allerlei  zaken opnieuw uit te vinden, maar wel om de bestaande kennis op een gestructureerde manier aan te bieden, waarmee we hopen om iedere geïnteresseerde te inspireren, motiveren en te activeren.ALGEMENE DOELEN


 • Leerkrachten informeren over de mogelijkheden van Cogilearning a.d.h.v. infosessies
 • Coachingsessies geven in de praktijk (scholen, clubs, leerkrachten, …)
 • Lessenpakketten ontwikkelen en aanbieden voor lager en secundair onderwijs
 • Lessenpakketten LO ontwikkelen en aanbieden voor kleuter, lager en secundair onderwijs
 • Aanbod bewegingstussendoortjes ontwikkelen en aanbieden voor kleuter, lager en secundair onderwijs
 • Steentje bijdragen tot de actieve ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode, gefundeerd op de behoeften van het moderne kind en zijn groei.

SPECIFIEKE DOELEN


 • Leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw
 • Kennis i.v.m. het brein doorgeven, zodat hier rekening mee gehouden wordt
 • Meer beweging implementeren in het onderwijs
 • Meer aandacht aan mindset van kinderen
 • Meer aandacht aan het welbevinden van kinderen
 • Heel doelgericht werken aan het leerproces van kinderen
 • Klasdeuren opengooien, leren van elkaar, co-teaching