Toekomstvisie

TOEKOMSTVISIE


Net zoals elke trainer, begeleider, leerkracht, ... zetten ook wij onze doelen uit. Hieronder staan de doelen opgesomd waar wij waarde aan hechten en die een idee geven waar Cogilearning naartoe wil, van algemene tot specifieke doelen. Wij hebben niet de intentie om allerlei  zaken opnieuw uit te vinden, maar wel om de bestaande kennis op een gestructureerde manier aan te bieden, waarmee we hopen om iedere geïnteresseerde te inspireren, motiveren en te activeren.ALGEMENE DOELEN


 • Leerkrachten informeren over de mogelijkheden van Cogilearning a.d.h.v. infosessies
 • Coachingsessies geven in de praktijk (scholen, clubs, leerkrachten, …)
 • Lessenpakketten ontwikkelen en aanbieden voor lager en secundair onderwijs
 • Lessenpakketten LO ontwikkelen en aanbieden voor kleuter, lager en secundair onderwijs
 • Aanbod bewegingstussendoortjes ontwikkelen en aanbieden voor kleuter, lager en secundair onderwijs
 • Steentje bijdragen tot de actieve ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmethode, gefundeerd op de behoeften van het moderne kind en zijn groei.

SPECIFIEKE DOELEN


 • Leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw
 • Kennis i.v.m. het brein doorgeven, zodat hier rekening mee gehouden wordt
 • Meer beweging implementeren in het onderwijs
 • Meer aandacht aan mindset van kinderen
 • Meer aandacht aan het welbevinden van kinderen
 • Heel doelgericht werken aan het leerproces van kinderen
 • Klasdeuren opengooien, leren van elkaar, co-teaching

Oefenfiches


Gezien de grote vraag naar onze uitgewerkte oefenfiches zijn we momenteel aan de slag met de uitbreiding van onze databank. 


Voor meer info kan je steeds contact met ons opnemen via het contactformulier.
Cogi-Beweegbox


Na het succes van ons aanbod oefenfiches bleek er ook een nood te zijn naar materialen om aan de slag mee te gaan. 


We zijn volop bezig met de ontwikkeling van de Cogi-Beweegbox. In deze box zal een selectie van materialen zitten zodaning dat je, samen met de oefenfiches, onmiddelijk aan de slag kunt gaan. 


Voor meer info kan je steeds contact met ons opnemen via het contactformulier.

Pedagogische studiedag 


In 2020 verzorgen wij de tweede pedagogisch studiedag voor het volledig leerkrachtenteam van GBS Haacht.


Na de eerste vorming op 25 november voorzien we nu de vervolgopleiding waarbij we verder bouwen aan de kennis opgedaan tijdens de eerste vorming.


De leerkrachten gaan zelf aan de slag  eigen praktijkvoorbeelden.


COGILEARNING

Education isn't something you can finish