Waarom Cogilearning

WAAROM COGILEARNING?


Een doordeweekse dinsdagochtend. De bel galmt over de speelplaats, alle leerlingen zetten zich, al dan niet met tegenzin, in hun klasrij. Jassen aan de kapstok en gaan zitten aan hun banken. Leerlingen luisteren naar de leerkracht en maken daarna individueel oefeningen. Snel verbeteren en zo door naar het volgende lesuur. Dit ritueel herhaalt zich 6 à 7 keer. Dag in, dag uit…


Welke manier van lesgeven je ook hanteert, onze leerlingen zullen leren. De hele discussie over of onderwijs al dan niet “plezierig” moet zijn, is vaak naast de kwestie. De hersenen van onze kinderen en jongvolwassenen zijn bereidwillig om informatie te absorberen, maar het is de taak van ons als leerkrachten om de leerlingen zoveel mogelijk te triggeren. De voorbije jaren hebben wij, samen met zoveel andere leerkrachten, gezocht naar een alternatieve weg, waarbij we wel rekening moeten blijven houden met het starre onderwijssysteem. Het is dit systeem dat vaak voor frustratie zorgt bij leerlingen en leerkrachten. Wij durven dit systeem in vraag stellen. In de 19de en het begin van de 20ste eeuw hadden we nood aan een systeem dat de nadruk legde op massaproductie. We moesten aan zoveel mogelijk mensen dezelfde opleiding geven om in onze fabrieken te kunnen werken (standaardisering). (ROBINSON, K., Creatieve scholen, Spectrum, Houten, 2015 ).


Het mag duidelijk zijn dat onze maatschappij er in 2022 helemaal anders uitziet. Mede dankzij de digitalisering en de technologie die steeds verder gaan, zijn we geëvolueerd naar een kennis- en netwerksamenleving. Hierdoor hebben we de laatste decennia enorm veel bijgeleerd over onze hersenen en hoe we leren. 


Het team van Cogilearning is er rotsvast van overtuigd dat deze nieuwe wetenschappelijke inzichten een meerwaarde kunnen zijn in ons onderwijs. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren en hen te vertellen over wat er allemaal mogelijk is. Concepten zoals mindset, motivatie, executieve functies en zelfbeeld zijn bepalend voor het slagen in onze complexe samenleving. De combinatie van deze concepten met de werking van de hersenen EN steeds de link leggen naar de onderwijspraktijk, vormt de core van Cogilearning.