Wat is Cogilearning

WAT IS COGILEARNING?


Cogilearning wil iedereen die begaan is met kinderen handvaten meegeven om hen op een optimale manier, zowel te laten leren als te leren leren, rekening houdend met principes uit volgende domeinen:


 • breindidactiek
 • neurologie
 • fysiologie
 • biologie
 • psychologie
"The best teachers are those who show you where to look,

but don't tell you what to see."

Alexandra K. Trenfor

LATEN LEREN

 • Begeleider heeft leerproces in handen
 • Externe sturing
 • Begeleider als kennisoverdrager

LEREN LEREN

 • Kind heeft leerproces in eigen handen
 • Interne sturing
 • Begeleider als coach

Zie wetenschappelijke onderbouwing voor meer informatie

PRINCIPES

 • Kennis van zaken over de basisprincipes van leergedrag is cruciaal in de rol van leerkracht, coach, opvoeder, ...